Na co se použijí vybrané peníze?

Peníze získané za nákup kachniček se v souladu s legislativními předpisy o veřejných sbírkách použijí ve prospěch lidí se zdravotním znevýhodněním a seniorů. z.s. InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již od roku 2001 spolupracuje s lidmi se zdravotním znevýhodněním a seniory. Uživatelům svých služeb nabízí podporu on-line na portálu iporadna.cz, v sídle organizace i v přirozeném prostředí uživatelů. Více o organizaci najdete zde: www.internetporadna.cz