Jak si můžu zakoupit kachničku?

Možností, jak si koupit kachničku, máte hned několik!

Můžete si ji zakoupit online. Napište na mail rallykachnicky@internetporadna.cz své jméno, příjmení, kontaktní e-mail a kolik kachniček si chcete koupit. V den závodu si je vyzvednete a zaregistrujete.

Dále je možné si závodníky zakoupit osobně v olomouckých kavárnách Coffee Library a Café+, v multismyslovém centru Snoezelen, v Pevnosti poznání, v informačním centru UPoint anebo přímo u nás v organizaci na ulici Wurmova 7.

Kachničku si můžete koupit také na místě před začátkem závodu. Na místě budeme prodávat od 16:00.

Své zakoupené kachničky přineste k registraci a odevzdejte, aby se mohly zúčastnit závodu. Ponechte si u sebe startovací lístek s číslem kachničky, který předložíte u předávání cen.

Pokud jste si zakoupili kachničku online, pamatujte, že bez vaší fyzické účasti a registrace na místě se nemůže kachnička závodu účastnit! Online nákup kachniček bude ukončen v sobotu 30. 9.

Cena jedné kachničky je 50 Kč – z.s. InternetPoradna.cz obdrží 50 Kč.

Kontaktní osoba:

Helena Vlčková

e-mail: helena.vlckova@internetporadna.cz

Eliška Juřičková

e-mail: eliska.jurickova@internetporadna.cz; 774 724 877